ฟงเหยเพียวเพียว LYRIC

เติ้งลี่จวิน

เอย่จวี่ฮัว อิ้วไคเหลี่ยว
หงตีเอี้ยนไป๋ตีเจียว
ไคไจ้เวี่ยนเอย่
ไคไจ้ซันกัง
ตั่วตั่วฮัวฮานเซี่ยว
จือโถวซั่ง ฟงเอย่เพียวๆ
ฟงเอย่เพียวๆชิวอี่เต้า
ฮัวไจ้ฟงหลี่ เพียว
ซู่ไจ้เอี๋ยวชิวเซ่อ
ตัวเหมยเฮ่า
ซื่อหนี่เก้าซู้หว่อ
อีเหนียนหยงอี้
ชิวฟงอิ้วไหลเต้า..

..หวั่งปู้เหลี่ยว หนี่ตีเซี่ยว
จ่งไจ้หว่อซินจงเหย้า
เอย่ซื่อชวี่เหนียน
เอย่ซื่อหว่อเหลี่ยง
โถวหยู้ชิวตีไฮว๋เป้า
จือโถวซั่ง ฟงเอย่เพียวๆ
ฟงเอย่เพียวๆชิวอี่เต้า
ฮัวไจ้ฟงหลี่ เพียว
ซู่ไจ้เอี๋ยวชิวเซ่อ
ตัวเหมยเฮ่า
ซื่อหนี่เก้าซู้หว่อ
อีเหนียนหยงอี้
ชิวฟงอิ้วไหลเต้า..

..อีหยันซื่อ ฮัวไคเหลี่ยว
หงตีเอี้ยนไป๋ตีเจียว
เที่ยวหวั้งเวี่ยนเอย่
เที่ยวหวั้งซันกัง
ปู้เจี่ยนหนี่ตีเซี่ยว
จือโถวซั่ง ฟงเอย่เพียวๆ
ฟงเอย่เพียวๆชิวอี่เต้า
ฮัวไจ้ฟงหลี่ เพียว
ซู่ไจ้เอี๋ยวชิวเซ่อ
ตัวเหมยเฮ่า
ซื่อหนี่เก้าซู้หว่อ
อีเหนียนหยงอี้
ชิวฟงอิ้วไหลเต้า
ซื่อหนี่เก้าซู้หว่อ
อีเหนียนหยงอี้
ชิวฟงอิ้วไหลเต้า


Tags: เติ้งลี่จวิน, ฟงเหยเพียวเพียว
Posted: Thursday, November 21st 2013
ฟงเหยเพียวเพียว lyrics has been visited 152 times. Last visit occured on Sunday, September 21st 2014.
เติ้งลี่จวิน lyrics are property and copyright of it's owners and are provided for educational purposes only.

Taha agees m7asnk - I Want You Back Lyrics - Continuum Prototype - The Way It Ends - John Talabot & Pional Braves - sasha lopez feat broono & andreea d - all my people (extended mix) Lyrics